Hjälpmedel på webben

DatAbasen om Svenska hjälpmedelsföretag!

Hjälpmedelskatalogen presenterar...

Mircab ger sjukvården stöd!

Inggun Renhult, biomedicinsk analytiker på en vårdcentral i Karlstad har skapat ett helt nytt, portabelt provtagningsstöd. Det blir bekvämare för både dig och patienten. Framtagningen av produkten pågick under nästan två år innan Inggun var nöjd. Det kilformade stödet är portabelt och blir det perfekta hjälpmedlet vid provtagning som sker på barn, i hemmet, på rullstolsburna och i andra situationer när sjukhusets utrustning inte är tillgänglig eller inte räcker till.

Gå in på Mircabs egen webbplats och läs mer.
Där kan du även beställa produkten.

Har stöttat Inggun från idé till färdig produkt.

Hjälpmedelskatalogen | Dan Larsson | info@hjalpmedelskatalogen.se | 070-662 91 85